ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

     Интернет страницата cherneva-law.eu е собственост на адвокат Зоя Чернева Чернева.  

   Адвокат Галя Стоянова Николова, в качеството си на администратор на лични данни има задължение да Ви информира за осъществяваното от нея обработване на лични данни при използването на страницата cherneva-law.eu, както и да Ви информира за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни.

   Моля, преди да предприемете действия за контакт с мен включително и в електронна среда, да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, за да бъдете информирани относно процеса на обработване на отнасящата се до Вас лична информация.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вашите данни се обработват от Адвокат Зоя Чернева Чернева, вписана в Бургаска адвокатска колегия, рег. № 1700085380, с адрес на упражняване на дейността: гр.Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 9, /Виго Панорама/ , моб.тел. +359894554345.

В качеството си на адвокат предоставям юридически услуги в областта на гражданското право на физически и юридически лица.

Данни за контакт с Администратора на лични данни:

Адвокат Зоя Чернева Чернева,

с адрес на упражняване на дейността:гр.Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 9, /Виго Панорама/

моб.тел. +359894554345   e-mail: chernevazoya@gmail.com.

 

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

СУБЕКТИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ.

   Адвокат Зоя Чернева Чернева, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни.  

   В процеса на осъществяване на адвокатската си дейност, с цел предоставяне на юридически услуги, упражняване на права и/ или задължения по договаряне,  и/или изпълнение на законови изисквания,  адвокат Зоя Чернева Чернева, обработва информация за физически лица – клиенти.

   По отношение на клиентите си адвокат Зоя Чернева Чернева обработва, в зависимост от конкретния казус минимално необходим по обем лични данни, като например: три имена, ЕГН и/или дата и място на раждане, адрес, телефон за връзка, имейл адрес и други.

   По отношение на потребителите на сайта cherneva-law.eu се обработват лични данни като: име, телефон и/или имейл, IP адрес.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ:

 • В изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор. Адвокатът е АЛД оказващ правни услуги на база съответствие със задължителните изисквания на чл.24, ал.1 от Закона за адвокатурата;
 • В изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора на лични данни /АЛД/.
 • В случаите, в които обработването е необходимо за реализиране на целите и легитимните интереси на АЛД, като в случая преимущество имат интересите и/или основните права и свободи на субектите на лични данни.
 • на основание предоставено свободно, доброволно и информирано съгласие от субектите на лични данни, за една или повече конкретни цели;

  Личните данни обработвани от АЛД са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за срок съобразно договора и регламентираното в закона.  

  Адвокат Зоя Чернева Чернева не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:

 • Вие лично сте предоставили изричното си съгласие за това и/или сте възложили изпълнението на юридически услуги;
 • Съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;
 • На външни доставчици на услуги при строго спазване на мерките за защита и законовите изисквания.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – cherneva-law.eu:

  Информирам Ви, че когато посетите интернет платформата cherneva-law.eu и/или изпратите запитване, и/или имейл до мен, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно ми предоставяте отнасяща се до Вас информация, която ще бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас.

     Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило сайта: cherneva-law.eu в уеб браузъра си.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – cherneva-law.eu:

 • Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледана информация, идентификатори – съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/.
 • Персонални: име, имейл адрес и/или телефон. Информацията се използва за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител.

  Когато посетите интернет платформа – cherneva-law.eu, за Вас се събират единствено данни, които Вашият браузър прехвърля на ползвания от АЛД лицензиран сървър, данни които са технически необходими.

   Посещавайки интернет платформата, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

   Набраните данни се заличават незабавно, когато тяхното съхранение не е повече необходимо, освен ако е налице законово задължение за съхранение или с оглед изтичането на давностни срокове.

 • Осъществяване на комуникация в електронна среда:

  В случаите на комуникация и/или предприемане на действия за връзка с мен, посредством електронна поща или формата за контакт на cherneva-law.eu, Вие споделяте Ваши данни, като IP-адрес, електронен адрес, телефон и име. Предоставените от Вас данни се съхраняват и използват с цел обратна връзка с Вас, за да отговоря на Вашите въпроси, запитвания или за целите на бизнес кореспонденция.

   Когато се обработват данни, събрани в хода на комуникацията, АЛД има легитимен интерес да обработва данните предвид на Вашето запитване и/или поискана услуга.

 • Препратки към социални мрежи:

   На сайта cherneva-law.eu е инсталирана препратка /плъгин/ към социалната мрежа facebook. По този начин Ви давам възможност за взаимодействие със социалните мрежи и с други потребители, за да мога да подобря предоставената информация и да я направя по-интересна за Вас като потребител. Препратката е маркирана с логото на социалната мрежа facebook.

  При посещение на cherneva-law.eu няма автоматично предаване на данни към социалните мрежи. Данни се предават само ако кликнете върху логото на социалната мрежа. В този случай, Вашият браузър стартира връзка със сървърите на социалната мрежа.

   Доставчиците на социални мрежи съхраняват събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използват за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уеб сайта си.

  За повече информация относно целта и обхвата на събиране на данни и тяхното обработване от социалната мрежа, моля да се запознаете с нейните политики за поверителност и защита на личните данни.

   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, последните ползват собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които адвокат Зоя Чернева Чернева няма контрол.

 Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата g-nikolova.com към други уебсайтове. Отново Ви препоръчвам да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 • „Лог“ файлове:

   Интернет платформата cherneva-law.eu, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузър ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили интернет платформата, посетените страници.

  Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървър с контролиран режим на достъп в минимално необходимия срок съобразно законовите изисквания.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ       

   Когато посещавате и използвате интернет платформата cherneva-law.eu, на Вашият компютър или мобилно устройство се съхраняват бисквитки. „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата cherneva-law.eu съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваните „бисквитки“ са във връзка с функционирането на интернет платформата.

   „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, при регистрация, за съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  „Бисквитките“ се използват за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

     Може да настроите браузъра си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки и/или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки.    Също така, можете по всяко време да изтривате бисквитки, които са били активирани. Може да разберете подробно как става това от функцията за помощ във Вашия браузър.

Моля, имайте предвид, че общото деактивиране на бисквитки може да доведе до ограничения във функционалността на cherneva-law.eu

   Интернет платформата cherneva-law.eu използва следните бисквитки:

 • Задължително необходими бисквитки /бисквитки свързани с ефективността на сайта/:

   Задължително необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате по предназначение cherneva-law.eu.  Цялата информация, която се съхранява в тези бисквитки се връща към cherneva-law.eu.

  Използването на задължително необходимите бисквитки от cherneva-law.eu е възможно без Вашето съгласие и/или разрешение, и съответно не могат да се активират или деактивират поотделно. Вие обаче можете да деактивирате тези бисквитки във Вашия браузър по всяко време, което ще Ви възпрепятства да видите или използвате изцяло cherneva-law.eu.

 • Бисквитки за функционалност и изпълнение:

  Бисквитките за функционалност позволяват на интернет платформата да съхранява вече предоставена от Вас информация и настройки, и съответно да Ви предложи подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, и не са в състояние да проследят Вашите движения в други интернет платформи.

     Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използва cherneva-law.eu, с цел повишаване на нейната конкурентоспособност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки позволяват да се определи кои подстраници от платформата се посещават и от кое съдържание потребителите се интересуват най-много. Моля, да имате предвид, че Вашия IP адрес, се обработва технически, автоматично се превръща в анонимен, което не позволява профилиране на потребители.

     Може да промените настройките на тези бисквитки по всяко време.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

  Адвокат Зоя Чернева, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите права и свободи, е въвела подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

   Адвокат Зоя Чернева, обработва лични данни неавтоматизирано на хартиен и/или на технически носител.

   С цел осъществяване на ефективна и всеобхватна защита на обработваните лични данни, се прилагат подходящи, технически и организационни мерки, които гарантират устойчивост, надеждност и сигурност на системите и услугите при обработване на лични данни. Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.   

   Не се прилага автоматизирано вземане на решения на база лични данни и/ или профилиране.

   Предприемат се всички мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, както и от други незаконни форми на обработване.

  Установена е система от мерки по организиране на вътрешния ред и контрол на достъпа до устройствата, в които се набират, обработват и съхраняват лични данни.

  Използваните програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер.

   Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат персонифицирани права за достъп и са поели задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

   Интернет платформата cherneva-law.eu е защитена, за което притежава необходимия сертификат.

   ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  Адвокат Адвокат Зоя Чернева, ДЕКЛАРИРА, че гарантира на субектите на лични данни, спазване на политика на конфиденциалност и неразпространяване на лични данни.

   Адвокат Адвокат Зоя Чернева, ДЕКЛАРИРА, че обработваните лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън предвидените в закона и/или договора условия.

  Адвокат Адвокат Зоя Чернева, ДЕКЛАРИРА, че обработва личните данни на субектите единствено и само за целите, предвидени в договора и/или в закона, и по начин съвместим с тях.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от  Адвокат Зоя Чернева,  информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

   Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

        Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до  Адвокат Зоя Чернева на адрес: гр.Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 9, и/или на имейл адрес:chernevazoya@gmail.com

   Лице за контакт: Адвокат Зоя Чернева

 

   Можете да упражните правата си като депозирате писмено Заявление за достъп до лични данни до Адвокат Зоя Чернева на посочените по – горе координати. Следва да депозирате заявлението лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, качество и други/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка с Вас.     Заявлението се завежда в регистър.

   Вашето заявление, ще бъде разгледано от Адвокат Зоя Чернева отговори в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Отговорът ще Ви бъде съобщен по подходящ начин, както и писмено.

 

   Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: chernevazoya@gmail.com

    В случаите, когато сте ми предоставили лични данни, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, последните ще Ви бъдат върнати незабавно или изтрити, или унищожени в срок от един месец от узнаването.

 

    В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят,Адвокат Зоя Чернева информира субекта за: данните идентифициращи я като администратор и координати за връзка с нея; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

 

   В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

 

  Адвокат Зоя Чернева  си запазвам правото да променям настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

 

   По смисъла на настоящите  Политики:

 

  „Субект на лични данни“ е физическото лице – клиент, потребител, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице и/или друго лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

   „Администратор на лични данни“ е Адвокат Зоя Чернева;

  „Лични данни“  са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на клиент, потребител, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице и/или друго лице, за което се отнасят личните данни, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

 „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

   „Обработващ лични данни“ е физическо лице, което обработва лични данни от името и под ръководството на Адвокат Зоя Чернева в качеството и на администратор на лични данни;

 „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

  “Конфиденциална информация” е всяка информация, получена в писмен, устен или електронен вид, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, за които са получени сведения в резултат на работата като служител обработващ лични данни

                                                                              Адвокат Зоя Чернева