Ако сте собственик на недвижим имот и решите да го продадете, като вземете предвид редица законови изисквания и трудности, които може да срещнете по време на процеса на продажба, ние ви съветваме да използвате подходящата правна помощ на всеки етап. От решението за продажба, чрез изготвяне на всички необходими документи до сключване на окончателния договор / нотариален акт и получаване на продажната цена. Продажбата на недвижими имоти има различни нюанси, в зависимост от това дали собственикът е физическо или юридическо лице, българин или чужденец / дали има брак и много други фактори и обстоятелства, които можем да ви обясним, когато се свържете с нас в нашата онлайн форма.

КОНСУЛТАЦИЯ
1. ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ
2.АНАЛИЗ НА ПРАВНИЯ СТАТУС НА НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ СПОРЕД ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
3. КОНСУЛТАЦИЯ В УСТЕН ИЛИ ПИСМЕН ВИД, ПО ИЗБОР НА КЛИЕНТА

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА, ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯТ ИМОТ И ПОДГОТОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СДЕЛКА ДОКУМЕНТИ.
1.ПЪРВОНАЧАЛЕН АНАЛИЗ И ПИСМЕНО МНЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ СОБСТВЕНИКА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.
2.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРАВНИЯ СТАТУС НА ИМОТА:
•ПРОВЕРКА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРОДАВАЧА
•ПРОВЕРКА НА ИСТОРИЯТА НА ИМОТА (В СЛУЧАЙ, ЧЕ КУПУВАЧА ЩЕ ЗАКУПУВА ИМОТА С КРЕДИТ ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ, ТОВА Е ЕДНО ОТ ИЗИСКВАНЕТО ИМ ЗА 10 ГОДИНИ НАЗАД)
•ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ / УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ ОТ АГЕНЦИЯ ВПИСВАНИЯ /
3.ПРАВЕН АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКАТА И ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
4.ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА СДЕЛКА
5.УЧАСТИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И КУПУВАЧ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.
6.КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ , ПРИ НАЛИЧИЕ НА КРЕДИТ.
7.ПОДГОТОВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И УЧАСТИЕ НА НАШ АДВОКАТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО МУ.
8.ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА НА НОТАРИАЛЕН АКТ / ОБИЧАЙНО СЕ ИЗГОТВЯ ОТ АДВОКАТА НА КУПУВАЧА /.
8.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДЕЛКАТА ПРИ НОТАРИУСА
9.СЪПРОВОЖДАНЕ И УЧАСТИЕ ПРИ ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКАТА ПРИ НОТАРИУС.

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЪЛНОМОЩНО / ДОВЕРИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /
ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА,ПРАВЕН АНАЛИЗ, ПОДГОТОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДОВЕРИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО .
1.ПЪРВОНАЧАЛЕН АНАЛИЗ И ПИСМЕНО МНЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ СОБСТВЕНИКА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.
2.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРАВНИЯ СТАТУС НА ИМОТА:
•ПРОВЕРКА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРОДАВАЧА
•ПРОВЕРКА НА ИСТОРИЯТА НА ИМОТА (В СЛУЧАЙ, ЧЕ КУПУВАЧА ЩЕ ЗАКУПУВА ИМОТА С КРЕДИТ ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ, ТОВА Е ЕДНО ОТ ИЗИСКВАНЕТО ИМ ЗА 10 ГОДИНИ НАЗАД)
•ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ / УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ ОТ АГЕНЦИЯ ВПИСВАНИЯ /
3.ПРАВЕН АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКАТА И ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
4.ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА СДЕЛКА
5.УЧАСТИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И КУПУВАЧ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.
6.КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ , ПРИ НАЛИЧИЕ НА КРЕДИТ.
7.ПОДГОТОВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И УЧАСТИЕ НА НАШ АДВОКАТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО МУ.
8.ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА НА НОТАРИАЛЕН АКТ / ОБИЧАЙНО СЕ ИЗГОТВЯ ОТ АДВОКАТА НА КУПУВАЧА /.
8.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДЕЛКАТА ПРИ НОТАРИУСА
9. УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ДОВЕРИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ИЗПОВЯДВАНЕ НА СДЕЛКАТА ПРИ НОТАРИУС.

    Бесплатная консультация

    BulgarianEnglishGermanRussian